© Mondiger
Soms heeft u een tandarts nodig buiten onze openingstijden. Denk daarbij vooral aan nabloedingen, ongevallen en hevige pijnklachten. De tandartsen in onze regio hebben zich verenigd in de Tandartsenspoedgevallendienst om ook op die momenten zorg voor u te kunnen bieden. Gedurende de avond en nachturen, gedurende het weekend en op erkende feestdagen heeft een van de deelnemende tandartsen dienst. De door hem geleverde hulp zal alleen spoedhulp inhouden. Mocht bijvoorbeeld een klein stukje van een tand afbreken en u heeft geen pijnklachten, is het vaak beter te wachten tot onze praktijk weer geopend is omdat aan de spoeddienst extra kosten zijn verbonden. Spoedhulp moet u doorgaans contant betalen. Ook wordt u vriendelijk verzocht uw verzekeringspapieren, een lijst van door u gebruikte medicijnen en een identiteitbewijs mee te nemen. Voor spoedgevallen binnen onze openingstijden verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Tijdens vakanties en buiten onze openingstijden kunt u via ons antwoordapparaat vernemen welke tandarts gedurende de openingstijden voor ons waarneemt.
Spoedgevallendienst Emergency Service / Notdienst
W.A.L. Huysmans, tandarts, Buitenrustweg 6 2517 KD Den Haag 070 - 346 81 57
Heeft u dringend een tandarts nodig, bel dan het telefoonnummer van de Tandartsenspoedgevallendienst: The number of the Emergency Service is: Die Rufnummer des Notdienstes ist: 070 - 311 03 05