HUYSMANSTANDARTS

Tarief

Informatie over de manier waarop onze nota tot stand

komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsen-tarief

vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Kosten extra maatregelen Coronavirus Voor extra maatregelen die wij in verband met SARS-CoV-2 nemen, brengen de Nederlandse tandartsen tijdelijk een toeslag van € 4,26 per behandeling in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed, zoals voor de jeugd tot 18 jaar.

Uw nota

Hoe ontvangt u onze nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. De kosten van uw behandeling worden zoveel mogelijk met uw verzekeraar afgehandeld. Mocht u toch een nota ontvangen, wordt dit voor ons verzorgd door de firma Netpoint.
Klik hierboven voor de tarieven.*
Hettandartstarief Hettandartstarief

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn

afhankelijk van welke behandeling

nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld

kan bij twee patiënten een

verschillende techniekprijs hebben

omdat de werkzaamheden per patiënt

kunnen verschillen. Daarom adviseren

wij u de begroting te raadplegen die

wij in principe opstellen zodra de

behandeling meer kost dan € 250,--.

Daarnaast bieden wij onze patiënten

de mogelijkheid een lijst met onze

tandtechniektarieven in te zien.

Neem daarvoor contact op met onze

praktijk.

W.A.L. Huysmans

Tandarts

Buitenrustweg 6 2517 KD Den Haag 070 - 346 81 57
HUYSMANSTANDARTS

Tarief

Informatie over de manier waarop onze

nota tot stand komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform

landelijk tandartsen-tarief vastgesteld. Iedere Nederlandse

tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Kosten extra maatregelen Coronavirus Voor extra maatregelen die wij in verband met SARS-CoV-2 nemen, brengen de Nederlandse tandartsen tijdelijk een toeslag van € 4,26 per behandeling in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed, zoals voor de jeugd tot 18 jaar.

Uw nota

Hoe ontvangt u onze nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. De kosten van uw behandeling worden zoveel mogelijk met uw verzekeraar afgehandeld. Mocht u toch een nota ontvangen, wordt dit voor ons verzorgd door de firma Netpoint.
Klik hierboven voor de tarieven.*
Hettandartstarief Hettandartstarief

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van welke

behandeling nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld kan bij twee

patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de

werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom

adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe

opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--.

Daarnaast bieden wij onze patiënten de mogelijkheid een lijst

met onze tandtechniektarieven in te zien.

Neem daarvoor contact op met onze praktijk.

W.A.L. Huysmans

Tandarts

Buitenrustweg 6 2517 KD Den Haag 070 - 346 81 57