HUYSMANSTANDARTS

Informatie

Over alles wat met uw gebit te maken heeft

Allesoverhetgebit.nl Op de website “allesoverhetgebit.nl” vindt u alle informatie over - tips voor een gezond gebit - aandoeningen en behandelingen van uw gebit - vergoedingen en verzekeringen - tarieven en codes - de tandartspraktijk - beroepen in de tandartspraktijk - hygiëne in de tandartspraktijk - wat te doen als u niet tevreden bent. Ivoren Kruis Het Ivoren Kruis geeft voorlichting om uw mond gezond te houden. Nascholing Er wordt regelmatig bijscholing gevolgd zodat er steeds up-to date advies en behandeling kan plaats vinden.
Allesoverhetgebit.nl Voorlichtingsfolders Het Ivoren Kruis
Klachtenregeling
Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht. Telefoon 0900 - 2025012 website: www.knmt.nl e-mail KNMT: knmt@knmt.nl
De tandartsen van onze praktijk zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen Website: www.krt.nu
Als er eens een behandeling niet zo is verlopen als u wenst, neem dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om uw klacht te verhelpen.
Klachtenregeling
HUYSMANSTANDARTS

Informatie

Over alles wat met uw gebit te maken heeft

Allesoverhetgebit.nl Op de website “allesoverhetgebit.nl” vindt u alle informatie over - tips voor een gezond gebit - aandoeningen en behandelingen van uw gebit - vergoedingen en verzekeringen - tarieven en codes - de tandartspraktijk - beroepen in de tandartspraktijk - hygiëne in de tandartspraktijk - wat te doen als u niet tevreden bent. Ivoren Kruis Het Ivoren Kruis geeft voorlichting om uw mond gezond te houden. Nascholing Er wordt regelmatig bijscholing gevolgd zodat er steeds up-to date advies en behandeling kan plaats vinden.
Allesoverhetgebit.nl Voorlichtingsfolders Het Ivoren Kruis
Klachtenregeling
Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht. Telefoon 0900 - 2025012 website: www.knmt.nl e-mail KNMT: knmt@knmt.nl
De tandartsen van onze praktijk zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen Website: www.krt.nu
Als er eens een behandeling niet zo is verlopen als u wenst, neem dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om uw klacht te verhelpen.
Klachtenregeling